Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 05 Aralık 2023

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimizi açıklar ve sizi gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu konusunda bilgilendirir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

Yorumlama ve tanımlar

Yorumlama

İlk harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil ya da çoğul olmalarına bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan tek bir hesap anlamına gelir.
 • İştirak, bir tarafı kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, yöneticilerin veya diğer yönetim yetkilerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, menfaatlerin veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olmak anlamına gelir.
 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) CryptoStake’i ifade eder.
 • Çerezler, bir web sitesinin bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirdiği ve diğer birçok kullanımın yanı sıra söz konusu web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
 • Ülke anlamına gelir: Singapur
 • Cihaz: Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz.
 • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Hizmet, Web Sitesi anlamına gelir.
 • Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına veri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından görevlendirilen üçüncü taraf şirketleri veya kişileri ifade eder.
 • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımı veya Hizmetin kendi altyapısı (örneğin bir sayfanın ziyaret süresi) tarafından oluşturulan otomatik olarak toplanan veriler anlamına gelir.
 • Web sitesi, https://cryptostake.es adresinden erişilebilen CryptoStake’e atıfta bulunmaktadır.
 • Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan gerçek kişi veya söz konusu gerçek kişinin Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişiliksiniz.

Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanımı

Toplanan veri türleri

Kişisel veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyad
 • Kullanım verileri

Kullanım verileri

Hizmeti kullandığınızda Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, cihazınızın İnternet Protokol adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz tanımlayıcısı, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme teknolojileri ve çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
 • Web işaretçileri. Hizmetimizin ve e-postalarımızın belirli bölümleri, Şirketin örneğin bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-postayı açan kullanıcıları saymasına ve web sitesiyle ilgili diğer istatistiklere (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetmek ve sistemin ve sunucunun bütünlüğünü kontrol etmek için) olanak tanıyan web işaretçileri (net gifler, piksel etiketleri ve tek piksel gifler olarak da bilinir) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.

Çerezler “kalıcı” veya “oturum” çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler oturumu kapattığınızda kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, oturum Çerezleri web tarayıcınızı kapattığınız anda silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezler kullanmaktayız:

 • Gerekli / temel ÇerezlerTür: Oturum Çerezleri Tarafından yönetilir: Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesi aracılığıyla size sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimliklerini doğrulamaya ve kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
 • Çerez Politikası / Çerez Kabul BildirimiTür: Kalıcı Çerezler Tarafından Yönetilir: BizAmaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.
 • İşlevsellik ÇerezleriTür: Kalıcı Çerezler Tarafından Yönetilir: Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullanırken yaptığınız giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı, size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmanızı önlemektir.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel verilerinizin kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürün, mal veya hizmetlerin satın alınmasına ilişkin sözleşmenin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yaptığınız diğer herhangi bir sözleşmenin ifası, yerine getirilmesi ve tamamlanması.
 • Seninle iletişime geçmek için: Uygulama için gerekli veya makul olduğu durumlarda, güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere sözleşmeli işlevler, ürünler veya hizmetlerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler hakkında bir mobil uygulamadan anlık bildirimler gibi e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle Sizinle iletişime geçmek.
 • Bu tür bilgileri almayı tercih etmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya hakkında bilgi aldığınız ürünlere benzer sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak.
 • Taleplerinizi yönet mek: Bize olan taleplerinizle ilgilenmek ve bunları yönetmek.
 • Şirket taşınmaları için: Bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanıcıları hakkında tuttuğumuz kişisel bilgilerin devredilen varlıklar arasında yer aldığı bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, tasfiye veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satışı veya devri için kullanabiliriz.
 • Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi, verileri analiz etmek, kullanım eğilimlerini belirlemek, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve iyileştirmek gibi diğer amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi, herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete devredilmesi ile bağlantılı olarak veya bunların müzakereleri sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • İştiraklerle: Bilgilerinizi iştiraklerimizle paylaşabiliriz, bu durumda söz konusu iştiraklerin bu Gizlilik Politikasına uymasını zorunlu kılarız. Bağlı ortaklıklar, ana şirketimizi ve kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer bağlı ortaklıkları, ortak girişimleri veya diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşime girdiğinizde, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve harici olarak kamuya açık bir şekilde dağıtılabilir.
 • İzninizle: Kişisel bilgilerinizi izninizle başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

Kişisel verilerinizin saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket ayrıca dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin Hizmetimizin güvenliğini artırmak veya işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamamız gereken durumlar haricinde, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirket’in operasyonel ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir. Bu, bu bilgilerin eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya veri koruma yasalarının yargı bölgenizdekilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı bölgeleri dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda muhafaza edilebileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından söz konusu bilgileri göndermeniz, bu tür bir aktarımı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliğini içeren yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verilerinizin herhangi bir kuruluşa veya ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

Kişisel verilerinizi silin

Hakkınızda topladığımız Kişisel Verileri silme veya silmenize yardımcı olmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz size Hizmet dahilinde kendinizle ilgili belirli bilgileri silme olanağı sunabilir.

Hesabınız varsa hesabınıza giriş yaparak ve kişisel bilgilerinizi yönetmenizi sağlayan hesap ayarları bölümünü ziyaret ederek bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bize sağladığınız kişisel bilgilere erişim talep etmek, bunları düzeltmek veya silmek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ancak, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal bir dayanağımız olduğu durumlarda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizin ifşa edilmesi

Ticari operasyonlar

Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması durumunda Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce sizi bilgilendireceğiz.

Kolluk kuvvetleri

Belirli durumlarda Şirketin, yasaların gerektirmesi halinde veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
 • Hizmetle ilgili olası usulsüzlüklerin önlenmesi veya soruşturulması
 • Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak.
 • Yasal sorumluluğa karşı koruma

Kişisel verilerinizin güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını lütfen unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların mahremiyeti

Hizmetimiz 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. Bilerek 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn iznini doğrulamadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan silmek için gerekli adımları atacağız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal dayanak olarak rızaya dayanmamız gerekiyorsa ve ülkeniz ebeveyn rızası gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyn rızası isteyebiliriz.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, söz konusu üçüncü tarafın web sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden önce sizi e-posta yoluyla ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirimle bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz.

Değişiklikler için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerli olacaktır.

Bize ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: