Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 05 december 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

Woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een gedefinieerde betekenis onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een enkele account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, belangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere managementbevoegdheden.
 • Onderneming (aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar CryptoStake.
 • Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat plaatst en die onder andere gegevens bevatten over uw surfgeschiedenis op die website.
 • Het land verwijst naar: Singapore
 • Apparaat: elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Dienst betekent de Website.
 • Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingeschakeld om de Service te faciliteren, de Service namens het Bedrijf te verlenen, diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, ongeacht of deze worden gegenereerd door het gebruik van de Service of door de eigen infrastructuur van de Service (bijv. de duur van een bezoek aan een pagina).
 • De website verwijst naar CryptoStake, toegankelijk via https://cryptostake.es.
 • U bent de natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens welke deze natuurlijke persoon toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, voor zover van toepassing.

Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze service gebruikt, kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de Service gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatiecode van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent op of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceringstechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken zijn onder andere:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, kan onze service cookies gebruiken.
 • Webbakens. Bepaalde secties van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere website-gerelateerde statistieken (bijvoorbeeld om de populariteit van een bepaalde sectie te registreren en om de integriteit van het systeem en de server te controleren).

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u uitlogt, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookiesType: SessiecookiesBeheerd door: OnsDoel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten aan te bieden die via de Website beschikbaar zijn en om u in staat te stellen bepaalde functies van de Website te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om deze diensten aan u te leveren.
 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Cookies AcceptatieType: Persistente CookiesBeheerd door: OnsDoel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • FunctionaliteitscookiesType: Permanente cookiesBeheerd door: OnsDoel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u terecht in ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze service aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze service.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de uitvoering, nakoming en voltooiing van het contract voor de aankoop van de producten, goederen of diensten die U hebt gekocht of een ander contract met ons via de service.
 • Om contact met je op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve mededelingen met betrekking tot gecontracteerde functionaliteiten, producten of diensten, waaronder beveiligingsupdates, indien dit noodzakelijk of redelijk is voor de implementatie.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere producten, diensten en evenementen die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Uw verzoeken beheren: Om Uw verzoeken aan ons af te handelen en te beheren.
 • Voor bedrijfsverhuizingen: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke informatie die we bijhouden over gebruikers van onze service deel uitmaakt van de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw Informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals het analyseren van gegevens, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

 • Met Service Providers: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf, of een deel daarvan, aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen uw gegevens delen met onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij zich houden aan dit Privacybeleid. Dochterondernemingen zijn onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijke zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier interactie hebt in openbare gebieden met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden gezien en extern publiekelijk worden verspreid.
 • Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden vrijgeven.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op elke andere locatie waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar en bewaard op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met een dergelijke overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens naar een organisatie of land plaatsvinden tenzij er adequate controles zijn ingesteld die de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie omvatten.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of om ons te vragen u daarbij te helpen.

Onze service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over uzelf binnen de service te verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Commerciële activiteiten

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht worden om uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

De Vennootschap kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of het eigendom van het bedrijf beschermen en verdedigen
 • Het voorkomen of onderzoeken van mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de service
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek beschermen.
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming te controleren, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van de ouders vereist, kunnen we toestemming van de ouders vereisen voordat we die gegevens verzamelen en gebruiken.

Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u per e-mail en/of via een opvallende kennisgeving op onze Service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en we zullen de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

We raden je aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht zodra ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: